Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Vizualna umetnost

 

V Lužici (DE) so bile umetnice in umetniki izbrani s pomočjo natečaja, ki ga je razpisala Fundacija za Lužiške Srbe, v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem pa sta umetnice in umetnike izbrala muzeja KGLU (SI) in MMKK (AT).

Umetnice & umetniki

Nika Autor (SI)

Rojena leta 1982 v Mariboru. V svojem delu se posveča pogosto nevidnim in spregledanim vsebinam, vprašanjem družbenih razmerij moči in nemoči, izkoriščanja in krivic. Skozi umetniško prakso podaja glas tistim, ki ga nimajo. Formalno njena dela segajo na področje eksperimentalnega, dokumentarnega filma, fotografije, performansa in prostorskih postavitev. Deluje v okviru neformalnega kolektiva Obzorniška fronta; leta 2017 je zastopala Slovenijo na 75. mednarodni umetnostni razstavi La Biennale di Venezia.
www.autor.si

Iris Brankačkowa/Brankatschk (DE)

Rojena 1958 v Bautzenu/Budyšinu. 1974-1977 večerni študij na visoki šoli za likovno umetnost v Dresdnu. 1977 matura na Lužiškosrbski višji šoli. Študij na visoki šoli za grafiko in književno umetnost (HGB) v Leipzigu, 1983 diploma. Od leta 1987 svobodna umetnica. 1987-1990 študij na HGB Leipzig. Od leta 1995 živi in dela v Pließkowitz/Plusnikecyih pri Bautznu/Budyšinu. Številne razstave doma in v tujini. Leta 2018 samostojna razstava Iris Brankatschk. Vom Queren der Flüsse / Wo prěčenju rěkow (O prečkanju rek, op.) v Museju Budyšin.
www.brankatschk.de

Jošt Franko (SI)

Rojen leta 1993. Skozi fotografijo raziskuje socialno problematiko in vprašanja sodobne družbe. Obravnava marginalizirane teme, ki jih spremlja v daljšem časovnem obdobju. Pri 19 letih je postal najmlajši sodelavec mednarodne agencije VII Photo. Njegova dela so bila razstavljena na odmevnih mednarodnih fotografskih festivalih; objavlja v revijah, kot so TIME, Newsweek, New Yorker, Sunday Times Magazine, Washington Post, Al Jazeera America, Internazionale, La Repubblica itd.
https://jostfranko.com/sl/

IRWIN (SI)

IRWIN je kolektiv petih slikarjev, ustanovljen leta 1983, ki ga sestavljajo Dušan Mandič (* 1954), Miran Mohar (* 1958), Andrej Savski (* 1961), Roman Uranjek (* 1961) in Borut Vogelnik (* 1959). Leta 1984 je skupina IRWIN skupaj z Gledališčem Sester Scipion Nasice in skupino Laibach soustanovila umetniški kolektiv Neue Slowenische Kunst (NSK). V delih tematizirajo ideološki kontekst umetnosti ter se navezujejo na konceptualno tradicijo v umetnosti. Formalno je za njihova dela značilen eklekticizem, ki ga dosegajo z uporabo vizualnih citatov različnih, pogosto nasprotujočih si stilov. Svoj pristop povzamejo z izrazom retroprincip.

Michael Kruscha (DE)

Rojen leta 1961 v Hoyerswerda/Wojerecah. 1980 zaključek izobrazbe kot žerjavovodja, 1999-2001 zasebni študij slikarstva pri prof. Danielu Fischerju (Academy of Fine Arts Bratislava). Od 1999 nadalje razstave in sodelovanja, mdr. Almaty, Berlin, Cottbus, Dresden, Jena, Tirana, Dunaj. 2011 landart/performans z ognjem Phönix v dnevnem kopu Welzow-Süd. Razne publikacije, mdr. za Bus Stops. 2018 nemška bronasta nagrada za fotografsko knjigo. Od leta 2016 odgovoren za Kunstraum Braugasse, Hoyerswerda/Wojerecy. Živi in dela v Berlinu. 
michaelkruscha.de

Marko Lipuš (AT)

Rojen leta 1974. Svobodni umetnik s težiščem na eksperimentalni transformativni fotografiji. Na Dunaju je končal fotografsko šolo na Grafični - Višji grafični zvezni izobraževalni in eksperimentalni ustanovi in študiral - poleg dveh semestrov v tujini v razredu za fotografijo na Filmová fakulta Akademie múzických umění v Pragi - na šoli za umetnostno fotografijo. Od leta 2006 naprej je imel številne razstave v Avstriji in v tujini. Njegova dela so objavljena v raznih fotografskih publikacijah. Lipuš živi in dela na Dunaju.
markolipus.com

Zorka L-Weiss (AT)

Rojena leta 1946 v Celovcu. Leta 1964 je maturirala na Zvezni gimnaziji za Slovence w Celovecu. Od 1964 študij slikarstva pri prof. Maxu Weilerju na Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju, kjer je 1968 diplomirala. 1969 izpit pedagogike za likovno vzgojo. Delovala je kot učiteljica za likovno vzgojo na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu. 1971/72 štipendija v Rimu. Leta 2003 je končala s poučevanjem in od takrat deluje kot svobodna umetnica. Živi in dela v Rutah, občina Žrelec (Ebenthal) na Koroškem.

Melitta Moschik (AT)

Rojena leta 1960 v Beljaku. 1984 zaključek študija matematike in fizike na Univerzi Karla-Franca v Gradcu. Od leta 1991 interdisciplinarni projekti na presečišču med umetnostjo, znanostjo in tehniko. Deluje na področju medijskih instalacij, kovinskih kipov in objektov. Številne intervencije na zgradbah in v javnem prostoru. Od leta 2018 je predsednica strokovnega sveta za likovno umetnost koroškega kulturnega odbora. Živi in dela v Gradcu, na Dunaju in na avstrijskem Koroškem.
moschik.at/artsite 

Marko Peljhan (SI)

Rojen leta 1969 v Šempetru pri Gorici, je gledališki in radijski režiser, umetnik in raziskovalec. Njegova transdisciplinara praksa sega na področja ekologije, tehnologije, geopolitike, vesoljskih in aeronavtičnih raziskav, medijev in tehnopolitik. Je soustanovitelj in pobudnik mnogih projektov na presečišču med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo, kot so Makrolab, Iniciativa za Arktično Perspektivo, Interpolar Transnational Art Science Constellation, TRUST-SYSTEM, INSULAR technologies ipd. Na kalifornijski univerzi UC Santa Barbara je predstojnik programa Medijskih Umetnosti in Tehnologij (MAT), kjer ima naziv rednega profesorja. S svojimi deli je sodeloval na pomembnih svetovnih razstavah, bienalih in festivalih ter gostoval v številnih muzejih in institucijah. 

Frauke Rahr (DE)

Rojena leta 1987 v Cottbusu/Chóśebuzu. 2009-2010 gostujoča študentka kiparstva in medijev, povezanih z arhitekturo na visoki šoli za upodabljajočo umetnost v Dresdnu. 2007-2013 študij novih medijev na gradu Giebichenstein, visoka šola za umetnost Halle. Od leta 2013 svobodna ustvarjalka. Udeležila se je raznih razstav in filmskih festivalov. Živi in dela v Halle an der Saale ter v Lužici. 
www.fraukerahr.de

Hella Stoletzki (DE)

Rojena leta 1996 v Berlinu-Friedrichshainu. Leta 2001 se je preselila v Cottbus/Chóśebuz. 2014 matura na Dolnoserbskem gymnaziumu Chóśebuz. Od septembra 2014 do avgusta 2015 prostovoljno delo v kulturnem centru Haus des Gastes Erzhammer v Annaberg-Buchholzu; prav tam samostojna razstava Kopfsache (2015). Od 2015 študij slikarstva in grafike na visoki šoli za grafiko in knjižno umetnost v Leipzigu, od 2017 v strokovnem razredu prof. Annette Schröter. Saška mladinska nagrada 2015. 

Karl Vouk (AT)

Rojen leta 1958 v Celovcu. Leta 1976 maturiral na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Študij arhitekture na Tehniški univerzi in Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju, kjer je leta 1986 diplomiral. Svobodni umetnik, področja delovanja: risba, slikarstvo, film, objekti, umetnost v javnem prostoru. Razstave in projekti v Avstriji, Sloveniji in Nemčiji. Podubnik projektov Přechod. Prehod. Übergang. Pśechod (2014, 2019). Živi in dela v Rinkolah pri Pliberku.
http://www.vouk.at/

Literatura

Sodelujoče pesnice so predlagali in imenovali Fundacija za Lužiške Srbe (DE), Inštitut Roberta Musila za raziskovanje literature in Muzej Roberta Musila (AT) in Cankarjev dom (SI).

Avtorice

Anja Golob (SI)

Rojena v Slovenj Gradcu. Deluje kot pesnica, prevajalka, publicistka in glavna urednica založbe VigeVageKnjige, ki jo je leta 2013 soustanovila. Doslej je izdala pet pesniških zbirk; v slovenščini V roki (2010), Vesa v zgibi (2013), Didaskalije k dihanju (2016) in da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odga ... (2019); v nemščini Taubentext, Vogeltext (2018, skupaj z Nikolaijem Voglom). Vesa v zgibi in Didaskalije k dihanju sta bili nagrajeni z Jenkovima nagradama (2014, 2016). Nemški prevodi: ab und zu neigungen (2015), Anweisungen zum Atmen (2018).
www.anjagolob.org

Lubina Hajduk-Veljković (DE)

Rojena 1976 v Bautzenu/Budyšinu, danes živi v Leipzigu. Študirala je lužiščino in zgodovino. Piše predvsem prozo za odrasle in otroke, pa tudi radijske igre in besedila za pesmi. Poleg tega deluje kot prevajalka. Od leta 1998 objavlja predvsem v gornji lužiščini, deloma skupaj z možem Dušanom. Njena najnovejša knjiga je kriminalka Módre buny (Modri fižol, založba Domowina, Bautzen/Budyšin 2017). 
www.lubina-hajduk.de

Cvetka Lipuš (AT)

Rojena v Železni Kapli. Na celovški univerzi končala študij primerjalne književnosti in slavistike, na Univerzi v Pittsburghu študij bibliotekarstva in informacijskih ved. Petnajst let je bila v ZDA, od leta 2009 živi in ustvarja v Salzburgu. Doslej je izdala sedem pesniških zbirk. Njena poezija je prevedena v mnoge tuje jezike. Nagrade: nagrada Prešernovega sklada, avstrijska državna štipendija za književnost, pospeševalna nagrada za književnost dežele Koroške.

Glasba

 

Koncert izvaja iniciativa musica nova sorabica, ki prejema sredstva Fundacije za Lužiške Srbe (DE). Že od vsega začetka je vsak koncertni projekt rezultat tesnega sodelovanja med sodobnimi skladateljicami in skladatelji ter interpreti njihovih kompozicij, ki jih odlikuje odprtost za nove ideje in neobičajne oblike predvajanja, ki spoštujejo lužiškosrbske glasbene tradicije, a  postavljajo tradicionalne oblike poslušanja pod vprašaj.

Skladateljice & skladatelji

Jan Cyž

Rojen 1955 v Räckelwitzu/Worklecy. 1973-2011 zborist v lužiškosrbskem narodnem ansamblu, 1983-1987 študij petja na visoki šoli za glasbo Carl Maria von Weber v Dresdnu, paralelno zasebni študij kompozicije pri Juru Mětšku in 1987-1990 pri Wilfriedu Krätzschmarju. V kompozicijskem ustvarjanju se je prvotno zgledoval po značilnostih lužiškosrbskega narodnega ansambla. Od leta 1984 v vse večji meri avantgardna glasba. Soustanovitelj musicae novae sorabicae. Živi in dela v Bautznu/Budyšinu. 
jancyz.com/biografie

Sebastian Elikowski-Winkler

Rojen leta 1978 v Sprembergu/Grodku, odraščal v Cottbusu/Chóśebuzu. Študij kompozicije pri Friedrichu Goldmannu (Berlin), Mareku Kopelentu (Praga) in Vladimiru Tarnopolskemu (Moskva). Nadaljnji študiji muzikologije, umetnostne zgodovine in arhitekture na Tehniški univerzi v Berlinu. Deluje kot svobodni komponist v Berlinu in redno izvaja lastne koncertne projekte doma in v tujini. Samostojna dejavnost za dolnjelužiški program RBB, mdr. oddaja Sorbische Musiktraditionen (Lužiskosrbske glasbene tradicije, op.). 
elikowskiwinkler.blogspot.com

Juro Mětšk

Rojen leta 1954 v Bautznu/Budyšinu. Študij kompozicije na visoki šoli za glasbo Musik Hanns Eisler v Berlinu, 1980-1983 mojstrski učenec pri Reinerju Bredemeyerju na Akademiji umetnosti (NDR). Od leta 1986 svobodni komponist v Bautznu/Budyšinu, občasno glasbeni dramaturg na Deutsch-Sorbisches Volkstheater. Mednarodno pozornost je vzbudila premierna uprizoritev kompozicije Kontraktion na Donaueschinger Musiktagen leta 1988. Nagrade: nagrada za kompozicije Hans Stieber (1985), Forum junger Komponisten, WDR Köln (1989), Ćišinski-nagrada (2017).  

Ulrich Pogoda

Rojen leta 1954 v mestecu Wittichenau/Kulow. 1978-1981 študij na daljavo na visoki šoli za glasbo Musik Franz Liszt Weimar. 1981-1985 svobodni glasbeni ustvarjalec, učitelj petja in komponist. 1985-1992 glasbeni urednik pri Radiu DDR, Sender Cottbus, Sachsenradio, od leta 1992 ORB/rbb. Komorna, vokalna, simfonična in odrska glasba; naročila med drugimi za Staatstheater Cottbus in Neue Lausitzer Philharmonie. 1999 štipendija za Deutsche Akademie Villa Massimo v Rimu, 2007 za Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Živi v Cottbusu/Chóśebuzu.
www.ulrich-pogoda.de

Walburga Wałdźic/Walde

Rojena leta 1979 v Räckelwitzu/Worklecy. Študij na visoki šoli za glasbo Carl Maria von Weber Dresden pri prof. Celine Rudolph in prof. Günter Baby Sommer (džez petje). Od leta 2015 članica džezovskega kvarteta Vor der Mauer - Nach der Mauer. V duetu Mlokawka izvaja uglasbitve lužiskosrbske poezije v lastnih kompozicijah in spontanih improvizacijah k pesmimi lužiskosrbskih avtorjev. Od 2009 pevska in performativna udeležba v plesno gledaliških uprizoritvah - nazadnje 2016 Orpheo Denk(t)mal v Europäisches Zentrum der Künste Hellerau v Dresdnu.  

Interpretacija

Walburga Wałdźic/Walde - petje

Rojena leta 1979 v Räckelwitzu/Worklecy. Študij na visoki šoli za glasbo Carl Maria von Weber Dresden pri prof. Celine Rudolph in prof. Günter Baby Sommer (džez petje). Od leta 2015 članica džezovskega kvarteta Vor der Mauer - Nach der Mauer. V duetu Mlokawka izvaja uglasbitve lužiskosrbske poezije v lastnih kompozicijah in spontanih improvizacijah k pesmim lužiskosrbskih avtorjev. Od 2009 pevska in performativna udeležba v plesno gledaliških uprizoritvah - nazadnje 2016 Orpheo Denk(t)mal v Europäisches Zentrum der Künste Hellerau v Dresdnu.  

Heidemarie Wiesnerec/Wiesner - klavir

Rojena v Bautznu/Budyšinu. Debitirala je s Staatskapelle Dresden. Študij na visoki šoli za glasbo Felix Mendelssohn Bartholdy v Leipzigu, klavir pri G. Kootzu, improvizacijo pri P. Jarchowu. Izpit kot solistka na konservatoriju Sweelinck v Amsterdamu. 1998-2010 bivanje v Milanu. Številne koncertne turneje doma in v tujini. Od leta 1995 organizira Das besondere Konzerte zur Jahreswende (op.: posebni koncert ob prehodu v novo leto) v Lužici. Živi v Berlinu. Radijske in CD produkcije. 
heidemarie-wiesner.com

Gerold Gnausch - sopran saksofon, alt saksofon

Rojen v Löbauu/Lubiju. Prva glasbena izobrazba pri predmetih klarinet in klavir na glasbeni šoli v Bautzenu/Budyšinu. Študij na visoki šoli za glasbo Carl Maria von Weber v Dresdnu. 1977 angažma na filharmoniji Halle, 1982-1984 študij v Leipzigu. 1989 odlikovan z naslovom komorni glasbenik. Od leta 1990 solo bas klarinetist in saksofonist pri Komische Oper Berlin. Opere in koncerti, produkcija številnih radijskih, televizijskih oddaj in CD-jev, stalna gostovanja (Hongkong, Japonska, Katar, mnoge evropske države).
www.gerold-gnausch.de

saksofon kvartet modernsax berlin

Miriam Dürr (* 1981, alt saksofon), Gerold Gnausch (* 1955, sopran saksofon), Petra Sauerwald (* 1955, bariton saksofon), Rico Wolff (* 1967, tenor saksofon).
Od ustanovitve v letu 2003 se je modernsax berlin razvil v enega vodilnih kvartetov saksofonov v Evropi. Gostovanja so popeljala štiri glasbenike, ki sicer igrajo v opernih in simfoničnih orkestrih v Berlinu in Brandenburgu, na Japonsko, v Hongkong, na Kitajsko, v Izrael, Južno Afriko, Katar, ZDA in skoraj v vse države Evrope. Klasični zvok saksofona je navdihnil skladatelje za nove kompozicije prav za ta ansambel. Obseg repertoarja sega od baroka, klasike, romantike in džeza vse tja do moderne glasbe. 
www.modernsax-berlin.de

Vodenje

Sebastian Elikowski-Winkler

Rojen leta 1978 v Sprembergu/Grodku, odraščal v Cottbusu/Chóśebuzu. Študij kompozicije pri Friedrichu Goldmannu (Berlin), Mareku Kopelentu (Praga) in Vladimiru Tarnopolskemu (Moskva). Nadaljnji študiji muzikologije, umetnostne zgodovine in arhitekture na Tehniški univerzi v Berlinu. Deluje kot svobodni komponist v Berlinu in redno izvaja lastne koncertne projekte doma in v tujini. Samostojna dejavnost za dolnjelužiški program RBB, mdr. oddaja Sorbische Musiktraditionen (Lužiskosrbske glasbene tradicije, op.).
elikowskiwinkler.blogspot.com

Wšitcy spěchowarjo předewzaća su w impresumje zapisani. Vsi podporniki projekta so navedeni v kolofonu. Alle Förderer des Vorhabens sind im Impressum verzeichnet. Wše spěchowarje pśedewześa su w impresumje zapisane.