Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Umetniški projekt 3 dežel 2019-2021

WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY.

PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03

Razstave vizualnih umetnosti, literarna branja in koncerti v skupni predstavitvi prikažejo položaj sodobnih umetnic in umetnikov iz Nemčije, Slovenije in Avstrije, ki jih povezujeta tematiki "Podobe pokrajine" in "Prehod". Štirje jeziki, ki so navedeni v naslovu - gornja lužiščina, slovenščina, nemščina in dolnja lužiščina - odgovarjajo kronološki poti projekta, ki se maja 2019 začne v Bautznu/Budyšinu in se nadaljuje jeseni 2019 v Sloveniji (Ljubljana, Slovenj Gradec), januarja 2020 na avstrijskem Koroškem (Celovec, Pliberk) in se konča 2021 v Cottbusu/Chóśebuzu.

več o projektu

Predhodna projekta PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD 01 - Dnevi lužiškosrbske kulture na avstrijskem Koroškem (5. 6.-14. 8. 2014) in PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD 02 v Lužici (14. 3.-29. 8. 2015), ki sta nastala na pobudo koroškega Slovenca Karla Vouka, in sta bila zasnovana v sodelovanju z njim, sta se ukvarjala s tematiko sprememb pokrajine in kulture kot posledice industrijskega razvoja v Lužici, ki je domovina Lužiških Srbov. Projekta pa sta bila tudi nadaljevanje koroške tradicije kulturne izmenjave z Lužiškimi Srbi v obdobju 70-ih in 80-ih let.

PŘECHOD. ÜBERGANG. PREHOD. PŚECHOD 03 obsega širšo tematiko in se ne osredotoča izključno na Lužico ter lužiškosrbsko umetnost in kulturo.

Pokrajine so del kolektivnega spomina. V pokrajinah so ukoreninjene narodne in kulturne identitete. Spomin nekega naroda pogosto zanemarja, da so onstran meje merodajne druge referenčne točke in se vrednotenje istega dogodka in razvoja pogosto razlikuje od lastnega zaznavanja.

V uvodnem tekstu kataloga, ki je izšel ob projektu, Karl Vouk karakterizira sodobno upodabljanje pokrajine kot razglabljanje o aktualni senzibilnosti proti omejenim virom planeta Zemlja oziroma odgovore na vzorce kulturnih in gospodarsko-politične prilastitve pokrajin.

Skupni projekt Fundacije za Lužiške Srbe, KGLU - Koroške galerije likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca (SI), MMKK - Koroškega muzeja moderne umetnosti iz Celovca (AT), lužiškosrbskih muzejev iz Bautzna/Budyšina in Cottbusa/Chóśebuza ter nadaljnjih partnerjev iz Lužice, Slovenije in avstrijske Koroške združuje umetnice in umetnike ter ustanove, ki kulturo bodisi ustvarjajo ali podpirajo, razstavljajo in raziskujejo, ter nadaljuje s kulturno izmenjavo, ki se je pričela leta 2014.

Saška državna ministrica za znanost in umetnost dr. Eva-Maria Stange, ki je skupaj z ministrom za kulturo Republike Slovenije mag. Zoranom Pozničem, koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem in ministrico za znanost, raziskovanje in kulturo dežele Brandenburg dr. Martino Münch, prevzela pokroviteljstvo nad projektom, je 26. maja 2019 ob začetku projekta spregovorila v Muzeju Lužiških Srbov v Budyšinu.

Katalog, ki obsega 160 strani, vsebuje eseje dr. Andreje Hribernik (SI), prof. dr. Beate Mitzscherlich (DE) in dr. Heima Strempfla (AT); literaturo treh pesnic, ki sodelujejo pri projektu; obsežen del s fotografijami 16 vizualnih umetnic in umetnikov; komentarje k njihovim delom so napisale Andreja Hribernik (SI), Sabrina Kotzian (DE), Nora Leitgeb (AT) in Christine Wetzlinger-Grundnig (AT). Katalog dopolnjujejo pozdravne besede pokroviteljev ter uvoda Karla Vouka in Fundacije za Lužiške Srbe. Vsa besedila so napisana v lužiščini (gornji oz. dolnji lužiščini), slovenščini in nemščini. Katalog je naprodaj na prireditvenih mestih projekta, torej v muzejih in drugih ustanovah, v lužiškosrbskih informacijskih centrih in preko založbe Domowina-Verlag.

Wšitcy spěchowarjo předewzaća su w impresumje zapisani. Vsi podporniki projekta so navedeni v kolofonu. Alle Förderer des Vorhabens sind im Impressum verzeichnet. Wše spěchowarje pśedewześa su w impresumje zapisane.