Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wustajeńca w Serbskim muzeju a Galeriji Bramborska, Cottbus/Chóśebuz
23.04.-11.07.2021

Čitanje/cytanje w Serbskim muzeju, Cottbus/Chóśebuz
28.05.2021
Dla COVID-19 přesunjene/pśesunjone.
Nowy termin:
09.07.2021

Koncert & finisaža w Galeriji Bramborska, Cottbus/Chóśebuz
10.07.2021

Zahajenje & wotewrjenje wustajeńcy/zachopk & wótwórjenje wustajeńcy

K zahajenju & wotwerjenju wustajeńcy (26.04.2021):

Pjatk, dnja 23.04.2021, je so w Choćebuzu - korony dla w kruhu projektowych zamołwitych - 3-krajowy wuměłstwowy projekt WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT. PODOBE POKRAJINE. WOBRAZY KRAJINY - Pśechod. Übergang. Prehod. Přechod 03 zahajił. Zamołwity za serbske naležnosće w kraju Braniborska, statny sekretar za wědomosće a kulturu Tobias Dünow (SPD) a wyši měšćanosta města Choćebuza Holger Kelch (CDU) staj swoje postrowne słowa jako widejowej poselstwje sposrědkowałoj.
Po Budyšinje (2019), Ljubljanje a Slovenj Gradecu w Słowjeńskej (2019), Celovecu nad Wörtherowym jězorom a Pliberku w awstriskej Korutanskej (2020) prezentuje so projekt z wuměłstwowej wustajeńcu, čitanjom a koncertom hač do 11.7.2021 jako štwórta a poslednja stacija w Serbskim muzeju a w Galeriji Braniborska w Choćebuzu. Zarjadowanja budu so we wotwisnosći wot aktualneho wuwića korona-pandemije realizować. Jako prěni poskitk nastanje wirtuelne wobchodźenje wustajeny z pomocu fotowych impresijow. [hsb]

K zachopkoju & wótwórjenjeju wustajeńcy (26.04.2021):

Pětk, dnja 23.04.2021, jo se w Chóśebuzu - korony dla jano w krejzu projektowych zagronitych - 3-krajowy wuměłstwowy projekt WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT. PODOBE POKRAJINE. WOBRAZY KRAJINY - Pśechod. Übergang. Prehod. Přechod 03 zachopił. Zagronity za serbske nastupnosći w kraju Bramborska, statny sekretaŕ za wědomnosć a kulturu, Tobias Dünow (SPD) a wušy šołta města Chóśebuza, Holger Kelch (CDU), stej póstrownej słowje ako wideo-pósołstwje pósrědniłej.
Pó Budyšynje (2019), Ljubljanje a Slovenj Gradecu w Słowjeńskej (2019), Celovecu nad Wörther-jazorom a Pliberku w awstriskej Korutańskej (2020) prezentěrujo se projekt z wuměłstwoweju wustajeńcu, cytanim a koncertom až do 11.07.2021 ako slědna a stwórta stacija w Serbskem muzeju a w Galeriji Bramborska w Chóśebuzu. Zarědowanja budu se we wótwisnosći wót wuwiśa korona-pandemije realizěrowaś. Ako prědne pórucenje nastanjo jadno wirtuelne wobchójźeneje wustajeńce z pomocu fotowych impresijow. [dsb]

Fota

Koncert & finisaža – koncert „TŠUGA. alles fließt. vse teče“ (musica nova sorabica) 10. julija 2021 w Galeriji Bramborska/Braniborska [dsb a hsb]

fota/Fotos/fotografije: Jill-Francis Ketlicojc/Käthlitz


Wjeźenje pśez wustajeńcu z wumělcowkami a wuměłcami dnja 10. julija 2021 w Serbskim muzeju a Galeriji Bramborska, Chóśebuz [dsb] / wjedźenje po wustajeńcy z wuměłčemi a wuměłcami dnja 10. julija 2021 w Serbskim muzeju a Galeriji Braniborska, Choćebuz [hsb]

fota/Fotos/fotografije: Jill-Francis Ketlicojc/Käthlitz

(v.l.n.r. / zlěwa naprawo/wotlěwa napšawo / od leve proti desni)
1 Christina Kliemowa/Kliem, 3. Iris Brankačkowa/Brankatschk, Karl Vouk; 2 Karl Vouk; 3 3. Hella Stoletzki, 5. Iris Brankačkowa/Brankatschk; 4 r. Zorka L-Weiss; 5 Christina Kliemowa/Kliem, Emma Kralowa/Krahl (protagonistka/Protagonistin/glavni lik), 6 2. Michael Kruscha; 7 Melitta Moschik, Zorka L-Weiss; 8 Marko Lipuš; 9 Christina Kliemowa/Kliem, Iris Brankačkowa/Brankatschk


Cytanje dnja 9. julija 2021 w Galeriji Bramborska, Chóśebuz [dsb] / čitanje dnja 9. julija 2021w Galeriji Braniborska, Choćebuz [hsb]
z Cvetku Lipuš, Jill-Francis "Źilku" Ketlicojc, Anju Golob a Lubinu Hajduk-Veljkovićowej, moderatorka Anna Cachariasojc

fota/Fotos/fotografije: 1, 6, 8 Maks Bagańc/Max Baganz; 2-4, 7 Michaela Meyera, 5 Anka Němcec/Niemz


1. wobchodźenje/wobchójźenje wustajeńcy w Serbskim muzeju a Galeriji Bramborska, Cottbus/Chóśebuz, 23.04.2021