Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuměłstwowy projekt 3 krajow / Wuměłski projekt 3 krajow 2019-2021

WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY.

PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03

Wustajeńcy tworjaceho wuměłstwa, čitanja a koncerty wariěruja po městnosćach zarjadowanjow w Němskej (Budyšin a Choćebuz), Słowjenskej a Awstriskej. Wone su přiměrjene wobstejnosćam na městnje a wotbłyšćuja rukopisy njeposrědnich realizatorkow a realizatorow. Zjawne zaznawanje reflektuje nic naposledk tež wid recipientkow a recipientow a zjawnych medijow jednotliweho kraja resp. regiona k temam "wobrazy krajiny" a "přechod".
Wobrazowy a widejowy material kaž tež medijowe wozjewjenja posrědkuja zaćišć.
Kóždy zajimc je wutrobnje přeprošeny, zarjadowanja wopytać a sebi sam wobraz stworić.
[hsb]

Wustajeńcy tworjaceho wuměłstwa, čitanja a koncerty wariěruja po městnosćach zarjadowanjow w Němskej (Budyšin a Choćebuz), Słowjenskej a Awstriskej. Wone su přiměrjene wobstejnosćam na městnje a wotbłyšćuja rukopisy njeposrědnich realizatorkow a realizatorow. Zjawne zaznawanje reflektuje nic naposledk tež wid recipientkow a recipientow a zjawnych medijow jednotliweho kraja resp. regiona k temam "wobrazy krajiny" a "přechod".

Wobrazowy a widejowy material kaž tež medijowe wozjewjenja posrědkuja zaćišć.
Kóždy zajimc je wutrobnje přeprošeny, zarjadowanja wopytać a sebi sam wobraz stworić.
[hsb]

Wšitcy spěchowarjo předewzaća su w impresumje zapisani. Vsi podporniki projekta so navedeni v kolofonu. Alle Förderer des Vorhabens sind im Impressum verzeichnet. Wše spěchowarje pśedewześa su w impresumje zapisane.